Besparingar med hjälp av solceller för lantbruk

Som lantbrukare är du också företagare. Många som har djur har det tufft i olika perioder och behöver ofta stabilisera ekonomin på olika sätt. Oavsett om ditt lantbruk har djur eller endast mark och skog kan solceller vara en riktigt bra investering.

Förutom att din gård kan bli självförsörjande på el kan du också sälja eventuellt överskott. Som om det inte var nog är elen via solceller också 100 % förnyelsebar.

Hur fungerar solceller?

När du har valt elinstallatör kommer solcellsanläggningar med solpaneler bli installerade på taken. På solpanelerna sitter solceller som omvandlar solen till solenergi. Från solpanelerna sker en transformation av likström till växelström genom växelriktare.

Du kommer också installera en elcentral som har funktionen att förse huset med el. På så sätt blir elen kopplad till alla enheter som behöver el. Oavsett om det är hushållsapparaterna eller elbilen du vill ladda kan du göra det väldigt enkelt genom vägguttaget.

Beroende på ditt energibehov kan solcellsanläggningar bidra till att det uppstår ett överskott av el. Inte minst om du inte är aktiv på ditt lantbruk utan passivt förvaltar mark och skog. Då kan energibehovet vara litet i förhållande till hur mycket solenergi du får in. Dessutom kan du tjäna pengar på överskottsel genom ett elhandelsavtal.